Brede School BuitenGewoon

MISSIE

Brede School BuitenGewoon wil door de bundeling van krachten over sectoren heen een buitengewone plek creëren voor kinderen en jongeren in de buurt. Een plek waar ALLE kinderen en jongeren zowel binnen- als buitenschools kunnen proeven van diverse activiteiten, waar ze hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen, en waar ze met de steun van hun omgeving kunnen uitgroeien tot buitengewone volwassenen.

VISIE

We willen alle kinderen en jongeren in onze buurt de kans geven en hen de nodige tools aanreiken om uit te groeien tot sterke, zelfstandige volwassenen. Dit willen we doen door een brede leer- en leefomgeving te creëren waarbinnen originaliteit, vrijheid en zelfstandigheid centraal staan.

ORIGINALITEIT...

...door activiteiten aan te bieden die binnen het reguliere aanbod minder aan bod komen, door voort te bouwen op interesses en passies van onze medewerkers, door gebruik te maken van onze troeven (bv. de mooie buitenruimte, (moes)tuin en park waar één van onze schoolgebouwen aan grenst), door voor activiteiten te kiezen met ruimte tot creativiteit.
...impliceert ook dat kinderen en jongeren zich voldoende veilig voelen om te experimenteren, om risico’s te durven nemen. Daarom willen we investeren in een positieve omgeving, waar we oprecht begaan zijn met ELK kind, streven naar succeservaringen, in dialoog gaan met ouders en trachten om samen met hen de best mogelijke omgeving te creëren om hun kind te laten groeien.

ZELFSTANDIGHEID...

...is een groeiproces waarin kinderen geleidelijk aan meer verantwoordelijkheden krijgen.
Door te werken met knapmappen (talentenportfolio’s) willen we kinderen van in de kleuterklas sturing leren geven aan hun eigen handelen en leerprocessen. Zo hopen we hen op langere termijn sterker te maken om hun eigen leven beter in handen te nemen.
We willen kinderen ook laten groeien in het opnemen van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit doen we in eerste instantie door schoolmuren open te breken en hen in contact te brengen met allerlei mensen, beroepen, situaties, perspectieven, …
Later zetten ze zelf activiteiten op in een bepaalde maatschappelijke context of krijgen de gelegenheid eraan deel te nemen. Ze voeren een echte taak met verantwoordelijkheden uit in de samenleving.

VRIJHEID...

...om te doen en te laten wat ze willen, om te proeven van diverse activiteiten, ongeacht hun afkomst of thuis.
...om onafhankelijk en zelfstandig keuzes te kunnen en mogen maken. Hierbij willen ouders voldoende informeren en meenemen in het verhaal, zodat ze hun kinderen kunnen ondersteunen in het maken van juiste, positieve keuzes.
...in lichamelijke zin, door voldoende bewegingsruimte en buitenactiviteiten te voorzien. Door te zorgen voor een veilige schoolomgeving waarin kinderen en jongeren zich zelfstandig kunnen bewegen.
...in geestelijke zin, door te zorgen voor een veilig, positief klimaat waar kinderen en jongeren naar hartenlust kunnen experimenteren en succeservaringen kunnen opdoen.